Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Red Mundial de Oración del Papa

Apostolado de la Oración - España

Movimiento Eucarístico

Juvenil

Reino

de Cristo

Schola

Cordis Iesu

Adoradoras Presenciales

del Santísimo Sacramento

Pas 9: Una xarxa mundial d'oració i servei atenta a les necessitats de la humanitat

L'Apostolat de l'Oració és una xarxa mundial d'oració al servei dels desafiaments de la humanitat i de la missió de l'Església, que reconeixem en les intencions mensuals d'oració proposades pel Sant Pare. Aquestes intencions expressen les preocupacions del Papa sobre el món i l'Església d'avui, i ha d'orientar la nostra pregària i la nostra acció durant el mes.

Aquesta xarxa està formada pels qui, mitjançant l'oferiment quotidià de les deves vides, es fan disponibles per col·laborar en la missió de Crist ressuscitat, en qualsevol situació o estat de vida en què es trobin. La crida a la missió és el foc que ens fa apòstols, enviats des del Cor del Pare, al cor del món.

Són convidats a aquesta xarxa en primer lloc els catòlics de diferents països, de diverses famílies i sensibilitats espirituals. la riquesa i varietat de la tradició de l'Apostolat de l'Oració es posa al servei de la unitat de l'Església. També d'altres són convidats a formar part d'aquesta xarxa, de formes molt diverses: els desafiaments que impliquen les intencions del Papa ens obren a col·laborar amb altres cristians i amb tota persona que desitgi pau i fraternitat al món.

"No vull callar, no vull reposar fins que el benestar no hi esclati com la llum, fins que no s'abrandi el seu triomf com una torxa. Els qui feu al Senyor memòria d'ella, no us en canseu, no pareu d'insistir, fins que n'haurà fet un cant de triomf per tota la terra. (Is 62, 1. 6-7)

"Abraham s'acostà i digué: --¿De debò que faràs desaparèixer tant el just com el culpable? Suposem que a la ciutat hi ha cinquanta justos. (...) El Senyor va respondre: --Si trobava cinquanta justos [o quaranta, o trenta, o vint, o deu], no la destruiria" (Gen 18, 22-33)

"Tots ells eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb algunes dones, amb Maria, la mare de Jesús, i amb els germans d'ell" (Ac 1, 14)

"Vosaltres, com pedres vives, sou edificats per Déu com a temple de l'Esperit perquè formeu una santa comunitat sacerdotal que ofereixi víctimes espirituals agradables a Déu per Jesucrist" (1Pe 2, 5)

"Després d'això, el Senyor en designà uns altres setanta-dos i els envià de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar" (Lc 10, 1)

"Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres" (Jn 20, 21)

0